Vi gårdsbrukare och lantbrukare inom Grön Arena erbjuder olika tjänster inom social omsorg, skola och hälsa/rekreation, där kontakt med natur och djur kan förändra livet för många.

Målet är att erbjuda ett nytt landsbygdskoncept som ett intressant komplement till verksamheter inom kommuner, näringsliv och organisationer.